Darmowa dostawa przy zamówieniu za 500 zł!

Reklamacje

REKLAMACJE

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z dnia 24 czerwca 2014 r.) na wszystkie produkty zakupione w sklepie przysługują uprawnienia z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od daty zakupu. W celu zareklamowania zakupionego produktu rekomendujemy, aby posłużyć się formularzem reklamacji.

Zgłoszenie reklamacyjne można wysłać w formie pisemnej na adres: Sklep Segno ul. Okulickiego 30, 42-360 Poraj, lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: segno@ancoracollection.pl. Wpisując w tytuł maila „Reklamacja”.

Następnie reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji prześlij na adres: Sklep Segno ul. Okulickiego 30, 42-360 Poraj z dopiskiem „Reklamacja”

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. Poinformujemy Cię  o sposobie załatwienia reklamacji. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży; b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą; c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl; d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.